Oční kamera | STEM/MARK

Oční kamera

Oční kamera zaznamenává pohyb zraku respondenta. Statická oční kamera je vhodná k přesnému vyhodnocení účinnosti různých reklamních materiálů, on-line aplikací, webů a dalších komunikačních ploch. Mobilní oční kamera pak nabízí využití např. při in-store nebo outdoor výzkumech.