Network analýza; Analýza sítí | STEM/MARK

Network analýza; Analýza sítí

Metoda pro vícerozměrné třídění dat. Zkoumá frekvenci, intenzitu vazeb a interakci mezi objekty, které existují ve vzájemném propojení s několika jinými objekty. Za pomoci vizualizačních nástrojů (Cytoscape, Gephi, NodeXL) vyneseme intenzitu a frekvenci propojení do 2D nebo 3D prostoru a aplikací různých algoritmů zkoumáme možnosti segmentace.