Náhodný výběr | STEM/MARK

Náhodný výběr

Výběrová metoda zajišťující vybrání reprezentativního souboru z rozsáhlé populační skupiny (základního souboru).