Mystery shopping | STEM/MARK

Mystery shopping

Kvalitativní výzkum trhu, který měří kvalitu služeb nebo získává informace o produktech a službách vlastní či konkurenční firmy. Mystery shopper je výzkumník (fiktivní nakupující), který vystupuje jako normální zákazník. Jeho úkolem je nákup výrobku, kladení otázek, registrace stížností nebo hraní určité role. Své zkušenosti z fiktivního nákupu po jeho skončení zapíše do dotazníku.