Metodologie | STEM/MARK

Metodologie

Parametry nastavení výzkumu. Zahrnuje popis metody sběru dat, cílové skupiny, velikosti vzorku, lokace apod.