Metoda Delphi | STEM/MARK

Metoda Delphi

Metoda získání a konfrontace expertních názorů pomocí série iterací. Umožňuje, aby respondent mezi jednotlivými koly opravil svůj názor na základě odpovědí ostatních. Postupně tedy může docházet k dominanci některého z názorů. V celém průběhu dotazování se dodržuje anonymita respondentů.