Mediální výzkumy | STEM/MARK

Mediální výzkumy

Zkoumání vztahu populace nebo jejího segmentu (cílové skupiny) a médií (jejich konzumace)