Lifestylové charakteristiky | STEM/MARK

Lifestylové charakteristiky

Soubor proměnných s vazbou na životní styl respondenta, které umožňují konstrukci příbuzných a odlišných skupin. Typickými charakteristikami jsou přístup k vlastnímu zdraví, vnímavost vůči reklamě, vztah k moderním technologiím, sledování módy a trendů, životní priority a další.