Kvazi-experiment; Přirozený experiment | STEM/MARK

Kvazi-experiment; Přirozený experiment

Využití přirozené (nearanžované) konstelace dvou jevů pro zjištění kauzality. Některé situace (např. zavedení nového opatření jen v určité části města či země, nebo typicky rozdělení dvojčat do pěstounských rodin krátce po porodu) nám umožňují srovnávat velmi podobné populace vystavené jiným jevům. To usnadňuje kontrolu proměnných, které by jinak mohly kauzalitu zpochybňovat.