Kvantitativní výzkum | STEM/MARK

Kvantitativní výzkum

Kvantitativní výzkum hledá odpovědi na otázky typu: co, kolik a jak často. Zkoumá přístup, postoje a názory zákazníka ke konkrétním výrobkům nebo službám. Tento výzkum se provádí na větším počtu respondentů.