Kvalitní data | STEM/MARK

Kvalitní data

Termínem kvalitní data obecně rozumíme datový soubor, při jehož sběru bylo zamezeno zkreslení ze strany tazatelů i respondentů a byly dodrženy zásady kvótního nebo náhodného výběru vzorku. Autenticitu takového datového souboru potvrdíme kontrolními mechanismy, přičemž soubor respektuje logickou návaznost jednotlivých proměnných.