Křížené kvóty | STEM/MARK

Křížené kvóty

Vzájemná kombinace kategorií mezi dvěma a více kvótními proměnnými. Pokud máme například dvě kvótní proměnné pohlaví a věk, kříženou kvótou pak nazýváme například požadovaný počet respondentů v kategorii muž ve věku 15–29 let.