Korespondenční analýza | STEM/MARK

Korespondenční analýza

Pomáhá odhalit systém asociací mezi jednotlivými kategorickými proměnnými v matici dat, a vystihnout tak dimenze, které je spojují. Aplikací korespondenční analýzy tak dokážeme redukovat složitou dvourozměrnou matici dat na menší přehlednější tabulku, která vztahy v matici dobře vystihuje.