Kauzální nexus | STEM/MARK

Kauzální nexus

Příčinná souvislost, vztah příčiny a následku při vyvozování závěru