Jednosměrné zrcadlo | STEM/MARK

Jednosměrné zrcadlo

Předěl mezi místností, ve které probíhá výzkumný rozhovor a náslechovou místností, kde mohou analytici či zadavatelé sledovat průběh rozhovoru, aniž by ho rušili osobní přítomností. Předěl je obvykle tvořen stěnou se zrcadlem, které z jedné strany slouží jako zrcadlo a z druhé jako průhledná skleněná stěna.