Interval spolehlivosti | STEM/MARK

Interval spolehlivosti

Určuje v jakém pásmu kolem zjištěného aritmetického průměru se s předem stanovenou pravděpodobností nachází skutečná střední hodnota. Čím užší je interval spolehlivosti, tím lépe se nám při výpočtu průměru v našem vzorku podařilo vystihnout průměr v populaci (opět však pouze s výše uvedenou pravděpodobností).