Internetová populace | STEM/MARK

Internetová populace

Soubor jedinců využívajících internet. Pokud k internetové populaci přidáme obyvatelstvo, které internet nevyužívá, získáváme populaci obecnou.