Instrumentální proměnná | STEM/MARK

Instrumentální proměnná

K použití instrumentální (proxy) proměnné přistupujeme tehdy, pokud je proměnná, kterou se pokoušíme získat, přímo neměřitelná. Instrumentální proměnná vykazuje s naší cílenou proměnnou korelaci a je měřitelná. Například inteligence není přímo měřitelná, ale výsledek IQ testu je pro nás dobrou instrumentální proměnnou.