Inference | STEM/MARK

Inference

Proces odvození závěru, který pokládáme za pravdivý (například ze situace, ze získaných dat nebo z textu). Inference je jednou z klíčových činností analytika.