Incentiv | STEM/MARK

Incentiv

Odměna neboli motivační prostředek – nejčastěji finančního, materiálního, ale i morálního a emocionálního rázu. V některých výzkumech jsou respondenti motivováni k účasti právě incentivy.