Hypotéza | STEM/MARK

Hypotéza

Domněnka či tvrzení, které výzkumník nebo zadavatel výzkumu formuluje. Na základě statistického testování této hypotézy dojde buď k jejímu potvrzení nebo zamítnutí. Pokud zamítneme naši vlastní hypotézu, činíme tak ve prospěch tzv. nulové hypotézy, která zpravidla tvrdí, že mezi našimi dvěma vzorky či zkoumanými parametry není žádný rozdíl. Hypotéza je důležitou součástí každého výzkumu, protože na základě hypotézy je pro výzkumníka snazší zformulovat dotazník.