Hladina významnosti | STEM/MARK

Hladina významnosti

Při testu statistické hypotézy nám určená hladina významnosti říká, s
jakou pravděpodobností zamítneme naší hypotézu, i když je pravdivá.
Pokud je tedy hladina významnosti 5 %, pak pouze v 5 % případů bychom
se dopustili chybného závěru zamítnutí pravdivé hypotézy – chyby prvního
druhu.
Analogicky s hladinou významnosti 1 % je pouze 1% šance, že se
dopouštíme chyby prvního druhu.