Heat mapa; Heatmap | STEM/MARK

Heat mapa; Heatmap

Tepelná mapa neboli heatmapa je metoda grafické prezentace dat, nejčastěji v dvourozměrné podobě, kde jsou hodnoty reprezentovány na škále jedné nebo více barev. Výsledkem je přehledné a efektní zobrazení intenzity v určitých oblastech nebo pro různé kombinace hodnot – tepelná mapa. V současnosti roste užití heatmap pro účely měření popularity různých oddílů v rámci webové stránky. Prohlížeč měří, v jaké oblasti webové stránky se uživatelé nejčastěji pohybují a vytváří tepelnou mapu.