Harmonogram výzkumu

Časové uspořádání výzkumu neboli plán postupu prací