Full service agentura | STEM/MARK

Full service agentura

Agentura nabízející kompletní služby například v oblasti výzkumu trhu i veřejného mínění. Obvykle to znamená, že agentura nabízí kvalitativní i kvantitativní techniky výzkumu, pokrývá všechny segmenty trhu a kromě sběru dat provádí i jejich analýzu a interpretaci.