Etnografický výzkum | STEM/MARK

Etnografický výzkum

Se využívá, pokud je potřeba zjistit a pochopit chování, postoje a názory respondenta, jak vznikají a vyvíjejí se v čase. Výzkumník se stává součástí každodenního života respondenta, což se využívá například pro zpřesnění analýzy životního stylu specifické skupiny obyvatel. Obvykle je využívána metoda zúčastněného pozorování a respondenti si vedou deníky. Moderní pojetí etnografie využívá fotografie, videa a GPS tracking – obvykle se jedná o materiály, které o sobě reportuje sám respondent.