ESOMAR | STEM/MARK

ESOMAR

European Society for Opinion and Market Research je světová asociace výzkumných agentur.