Dvoufázový (stratifikovaný) výběr | STEM/MARK

Dvoufázový (stratifikovaný) výběr

Metoda sestavení vzorku, kdy nejprve využijeme stávajícího rozdělení populace na různé podskupiny (například podle kraje, ve kterém bydlí) a teprve v rámci podskupin provedeme náhodný výběr finálního vzorku.