Dunning-Krugerův efekt | STEM/MARK

Dunning-Krugerův efekt

Dunning-Krugerův efekt popisuje kognitivní zkreslení, kdy lidé s nižšími schopnostmi a znalostmi se přeceňují a své schopnosti a znalosti nadhodnocují. Čím méně schopností a znalostí člověk má, tím má větší sebevědomí a věří si.