Dotazníkové šetření | STEM/MARK

Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření je jednou z kvantitativních výzkumných metod. Jsou při něm využívány strukturované dotazníky.