Diskriminační analýza | STEM/MARK

Diskriminační analýza

Smyslem diskriminační analýzy je odhalit model, který zařadí jednotlivé případy (respondenty) do skupin. Na rozdíl od analýzy shlukové musíme tuto příslušnost (naši nezávislou proměnnou) znát již před začátkem analýzy. Cílem je tedy určit, jakou lineární kombinací proměnných se naši respondenti dostanou do právě té skupiny, ze které vzešli.