Difference-in-Difference | STEM/MARK

Difference-in-Difference

Jeden z kroků v ekonometrické analýze. Používá se při srovnání dvou vzorků (nejlépe panelového charakteru) ve dvou časových obdobích. V takovém případě je nutné při měření rozdílů na konci studie zohlednit odlišnosti, které mezi vzorky byly již na jejím začátku.