Dialogin | STEM/MARK

Dialogin

Interaktivní nástroj pro komunikaci mezi naší výzkumnou agenturou a klientem při řešení výzkumného projektu. Dialogin nabízí transparentní přístup k výzkumnému projektu ve všech jeho fázích, včetně automaticky generovaných výsledků výzkumu. Je dostupný na www.dialogin.cz.