Cílová skupina | STEM/MARK

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou lidé, kteří mají být osloveni výzkumem.