Cenový test | STEM/MARK

Cenový test

Test cenové citlivosti je vhodný pro nastavení optimální ceny pro launch výrobku. Konstrukce optimálního intervalu ceny vychází z průsečíků Lorenzových křivek (podezřele nízká, dobrá, akceptovatelná a příliš vysoká cena).