CAWI; CASI | STEM/MARK

CAWI; CASI

Computer Assisted Web Interviewing a Computer Assisted Self Interviewing jsou metody internetového dotazování. Ačkoli definice CAWI naznačuje, že se jedná o rozhovor dvou osob v on-line prostředí, je tento přístup velmi ojedinělý. V praxi jsou obě metody shodné. Respondent zpravidla obdrží pozvánku k výzkumu elektronickou formou a posléze vstupuje do dotazovacího prostředí, které zaznamenává jeho odpovědi na otázky.