CATI | STEM/MARK

CATI

Computer Assisted Telephone Interviewing označuje telefonické dotazování. Výhodou CATI dotazování je perfektní zajištění náhodného výběru respondentů. Při výzkumu provádí generátor telefonních čísel vytáčení a operátor (v pozici tazatele) nemá šanci výběr respondenta ovlivnit.