CAPI | STEM/MARK

CAPI

Computer Assisted Personal Interviewing je osobní dotazování s podporou počítače. Záznam odpovědí respondenta do počítače probíhá přímo během dotazování. CAPI je moderní verzí klasického papírového dotazníku, neboť umožňuje okamžité odeslání dat, detailní přehled o sběru dat, kontrolu aktivity tazatelů a pokročilé použití médií v rámci dotazníku.