ANOVA | STEM/MARK

ANOVA

Analýza rozptylu (Analysis of variance – ANOVA) je metodou matematické statistiky, která umožňuje ověřit, zda na hodnotu náhodné veličiny pro určitého jedince má statisticky významný vliv hodnota některého znaku, který se u jedince dá pozorovat. ANOVA se používá tam, kde končí možnosti t-testu. ANOVA použijeme, máme-li více než dva vzorky a více než jednu nezávislou proměnnou. Z důvodu zachování úrovně statistické významnosti není vhodné použít více t-testů a testovat vždy dva vzorky proti sobě. Výsledkem ANOVA je ověření nebo zamítnutí tvrzení, že zvolený parametr všech vzorků je shodný (mezi vzorky nejsou rozdíly). Pokud tomu tak není, nedokáže nám říci, který „vystupuje z řady“ (na to ale existují další tzv. post-hoc testy).