ABCDE klasifikace | STEM/MARK

ABCDE klasifikace

Socioekonomická klasifikace, která se standardně používá u nás i ve světě. Tato klasifikace třídí jednotlivé domácnosti resp. respondenty z hlediska jejich sociálního a ekonomického zařazení. Vypovídá tak jednak o sociálním zařazení domácnosti (charakter práce, konkrétní profese hlavy domácnosti atd.) a také o jejím ekonomickém zařazení (předpokládané vybavení domácnosti, příjem domácnosti atd.).