Chcete kvalitní data? Pak doporučujeme dotazník na pohodu. | STEM/MARK

Chcete kvalitní data? Pak doporučujeme dotazník na pohodu.

Jitka Zítková | 1. 2. 2024 |
kvalitní data výzkum

Sdružení SIMAR ve spolupráci se členskými agenturami spouští kampaň „dotazník na pohodu“.

Cílem kampaně je na chvíli se zastavit, nadechnout a vzpomenout si, jak důležitá až kruciální je spokojenost našich respondentů pro získání kvalitních dat. Protože jsou to právě kvalitní data, díky kterým je možné se informovaně rozhodnout. Ve výzkumu trhu se dlouhodobě zabýváme problémem, jak nejlépe k dotazování přistupovat, aby kvalita dat byla co nejvyšší. Důležitým faktorem je samotná podoba dotazníků.

Níže uvádíme 6 doporučení pro správné dotazování:

  • 1. Při tvorbě dotazníku využijte odborníka

Kvalitní dotazník obsahuje stimulující, srozumitelné a jednoznačné otázky, vhodně formulované s ohledem na cílovou skupinu výzkumu. Odborník dokáže vytvořit dotazovací nástroj, který je vstřícný k respondentům a vhodně je zapojí. Schopnost připravit dotazník tak, abychom porozuměli potřebám lidí, vyžaduje talent, odbornost, zkušenost a praxí vybudovanou pokoru.

  • 2. Ulehčete lidem odpovídání

Témata dotazování strukturujte v logické posloupnosti, dbejte na vizuální a obsahovou ergonomii dotazníku. Proveďte pečlivou korekturu textu. Přizpůsobte dotazník různým platformám a zařízením. Otázky vedoucí k vyřazení respondenta zařaďte hned na úvod. Zohledněte potřeby různých skupin respondentů, umožněte zvětšení textu, jednoduchou navigaci, návrat a opravy.

  • 3. Hlídejte délku dotazování

Čas, který respondent stráví dotazováním, je drahocenný. V dlouhém dotazníku lidé ztrácejí pozornost a klesá kvalita odpovědí. Sledujte délku dotazníku v závislosti na dotazovací metodě a tématu výzkumu. Redukujte otázky, které nejsou klíčové pro cíl výzkumu. Vyřešte lépe místa v dotazníku, při kterých respondenti obvykle předčasně ukončí dotazování.

  • 4. Otestujte dotazník před spuštěním

Ponechte si dostatečný čas na tvorbu dotazníku. Zkuste si dotazník vyplnit sami, požádejte o zpětnou vazbu někoho, kdo nebyl součástí týmu při jeho tvorbě; odstup je důležitý. Poté dotazník otestujte na malém vzorku respondentů, vyhodnoťte zpětnou vazbu a teprve poté pusťte dotazník do terénu.

  • 5. Vyhodnocujte spokojenost s dotazníkem

Pravidelně vyhodnocujte kvalitu dotazníků. Například monitorujte procento respondentů, kteří opustili dotazování předčasně, a hodnoty spokojenosti s dotazníkem. Porovnávejte hodnocení s minulými dotazníky a dotazníky jiných projektů. Stanovte si pravidelný proces zpětné vazby pro designery nových dotazníků.

  • 6. Ukazujte respondentům, proč odpovídali

Poděkujte respondentům. Vysvětlete jim, že jejich zpětná vazba pomůže. Buďte co nejvíce konkrétní. Publikujte výstupy výzkumu a pokud je to možné, ukažte, co se na základě jejich zpětné vazby změnilo.

Pusťte si video s šesti zásadami zde: